Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2015 ~ All Rights Reserved.

19-03-14

Geef Antwoord

26/11/13 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor De Kleine Kudde van De Heer, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer:
Ik ben De Heer, en Ik moet Mijn tarwe ziften en Mijn volk verdelen; Ik moet Mijn schapen afscheiden en de nederigen van Mijn kudde apart zetten, zodat zij die hun beslissingen hebben gemaakt naar voren mogen worden gebracht, en degenen die nog twijfelen aan de kant mogen worden gezet. Want degenen die Ik stuur moeten worden voorbereid, en degenen met gebrek aan overtuiging moeten ruimte maken. Want zij die voortdurend wijken van de geboden van De Heer hebben zichzelf onwaardig bewezen, en moeten wandelen door zeer droge plaatsen, of hoe zal Ik hen bijeen brengen? Want dat wat voorop staat in de harten van de mens wordt niet onthult door hun spraak, maar door hun handelingen. 

20-02-14

Wordt Wakker, De Tijd Is Nu

08-12-09 Van De Heer, Onze God en Redder - Voor de Kerken van de Mens, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer God, tot een ieder die verblijft in de kerken van de mens:
Mijn kinderen, stop jullie kwade wegen! Keer terug van al deze lasteringen die jullie hebben gehandhaafd in Mijn naam, en bekeer! Doe wat juist is, en stop met al deze ketterijen die jullie voor Mijn aangezicht hebben verspreid!... En keer naar Mij terug! Wordt wakker, Mijn slapende kinderen, en blaas de bazuin!

Zie, zelfs deze zeven keer heb Ik jullie opgeroepen te ontwaken. Want de tijd is zeker gekomen, en de dag is zeer nabij, wanneer Ik Mijn kudde zal verzamelen en Mijn lammeren weg zal stelen, wanneer Ik van huis tot huis zal gaan en van tempel tot tempel, om te zien of Ik daar verblijf. Want vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Want enkel zij die waardig worden geacht te ontsnappen zullen van deze plaats verdwijnen, en enkel zij die volledig zijn ontwaakt in Messias zullen voor De Zoon der Mensen staan op die dag... De rest achtergelaten om te wandelen door de vallei, een vallei van dikke wolken en duisternis, van tranen en hevig leed.
Geliefden, zelfs nu, aanschouw Ik de tranen die van jullie wangen zullen vloeien in bitter berouw; zelfs nu, voel Ik de hevige smarten die jullie harten zullen verscheuren op die dag; zelfs nu, zie Ik jullie beven van angst... Zoekend maar nooit vindend, ziend maar blind blijvend, luisterend maar weigerend te horen, etend en drinkend maar nooit verzadigd... Verlaten.

05-01-14

Oordeel van De Almachtige

31/1/11 Van De Heer, onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse, Voor De Kleine Kudde Van De Heer, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer van Hemel en Aarde: Laat jullie tranen vallen... En laat jullie harten bezwaard worden vanwege dit wat Ik voorgenomen heb te doen, over dat wat Ik heb voorbereid en zal uitvoeren... Zelfs over dat was al is gedaan.


Grijp Mij stevig vast, geliefden,
Want we zullen spoedig terugkeren naar De Vader...

Zelfs Ik zal jullie brengen, en jullie vasthouden op Mijn 
boezem...

En vele tranen zullen worden vergoten... Tranen van ieder soort.

17-10-13

Eer Niet de Dag van de Doden... Eer God

6/10/04 Van De Heer, onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Vraag gesteld door Timothy: Heer, is het vieren van Halloween OK?

[Antwoord van God De Vader]
Met betrekking tot de dag waarin je land de Dag van de Doden viert, zij die niet horen, niet spreken, niet denken, noch bidden, want all hun gedachten zijn met hun vergaan, zeg Ik dit: Om deze dag te eren is om niets te eren, en is verachtelijk. En om de doden en duisternis te eren is je lot werpen met satan; het is deelnemen in de werken van demonen.

Ik ben Het Licht en Het Leven!...

Eer Mij! 

04-10-13

Het Zwaard Komt

23/5/10 Van God De Vader - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor De Kleine Kudde van De Heer, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer:
Zie, De Heer heeft zich voorgenomen; en alles, wat Ik Mij heb voorgenomen te doen, is bevestigd... De eersten van velen zijn geroepen, hun getal is volbracht. Het is gedaan. Er zal nu een grote leegheid over het land zijn. En onder de kerken, een leegte, een dofheid van begrip, een grote leegheid, met de weg voorwaarts onzeker voor degenen die Mij niet hebben gekend, want zij hebben geweigerd Mij te accepteren zoals Ik werkelijk ben. Maar zij, die uit hun midden vertrekken, zullen hun ogen geopend krijgen en hun begrip verhelderd, snel toenemend in Mijn liefde. Want hun harten hebben naar Mij verlangt, hun harten heb Ik gekend. 

Mijn zonen en dochters van deze kleine kudde, jullie hebben juist gedaan in Mijn ogen en hebben Mij getracht te plezieren, en in jullie heb Ik een welbehagen. Keer jullie nu af van de kerken want het is volbracht; de bruid is bereid en zal spoedig uit hun midden worden weggenomen. Keer af van de kerken van de mens en blaas de bazuin naar jullie verwanten en landgenoten, blaas de bazuin tegen jullie volk en de heersers van deze wereld, laat het alarm klinken en waarschuw de mensen, want Mijn zwaard is getrokken en Mijn hand verwijderd.
Zie, dat wat weerhoud is verwijderd; en Hij die terughoud, laat. Waarschuw hen daarom van Mij, want het zwaard zal spoedig over jullie volk komen, zelfs over het geheel van deze wereld, tot de benauwdheid van alle volken. Want Mijn woede is al opgewekt, en alle funderingen zijn geschud... Maar slechts lichtjes tot nu toe.
Zie, Ik ben uit Mijn Heiligdom gekomen.
En de arm van De Heer zal worden onthult!
De woede van De Heer zal volledig kenbaar worden gemaakt!...

En grote en machtige volken zullen worden neergehaald!

23-08-13

Verlossing

11/4/11 Van De Heer, onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer:
Mijn hart is zo zeer zwaar, Mijn ogen vergieten tranen zonder einde... Wat zal Ik dan zeggen?... Zal Ik Mijn gezicht van al dit kwaad keren, van al dit gemoord en geweld dat is gekomen, en snel zal uitbreken als een vloed van bloed en tranen, om het land te bedekken in dood en grote rouwklacht? Zal Ik Mijn rug keren naar Mijn doel? Zal Ik Mijn rug keren naar Israël en hen laten branden?...

Want Ik zeg jullie, Jacob staat op het punt te struikelen, Israël staat op het punt een grote fout te maken. Zie, de volken zullen hun rug toe keren terwijl haar vijanden zich verzamelen, en hun ogen sluiten terwijl ze haar trachten volledig te vernietigen. Maar Ik zal Mijn rug niet toekeren, noch zal Ik Mijn gezicht keren van Mijn doel. En hoewel het Mijn hart zeer pijnigt, want Ik neem geen genoegen in de vernietiging van de goddelozen, Mijn toorn zal worden worden voldaan! Mijn woede moet worden gevoeld!... Laat Mijn naam weerklinken!
Want velen zullen roepen om vrede, maar er zal geen vrede zijn; en velen zullen veiligheid zoeken, maar er is geen toevlucht te vinden, want de harten van alle mensen zullen verzinken, en vele harten zullen bezwijken van angst; diepe verwarring zal hen overvallen, vanwege alle dingen die zich voltrekken voor hun ogen... Zie, zelfs velen zullen zich afwenden en Mij verlaten, terwijl weer anderen die Mij hebben gehaat zich zullen neerbuigen en Mij eer geven.

15-08-13

Een Dag van Slachting

31/5/10 Van God De Vader - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer God van Israël: Ik heb de trots van de mensen gezien, en hoe haat zich opbouwt in hun harten. Want Mijn hand is verwijderd, en wie is in staat hen te weerhouden? Wie is in staat om hen terug te keren, zodra hun zinnen zijn gezet?... Zie, ze zullen komen als een wervelwind, als een vloed om het land te bedekken. Met een geluid als razende rivieren zullen ze voort komen uit hun plaatsen, en de aarde zal beven, de grond zal schudden onder de menigte van hun toestellen.
Hun intenties zijn niet verborgen, en dat wat zij doen in het geheim is altijd voor Mijn aangezicht... Zie, een kwaad plan is opgekomen in hun harten. En dat wat is bedacht in de harten van mensen is Mij bekend; voorzeker, alles dat in stilte wordt gefluisterd betreed Mijn oren. Want zij smeden een kwaad iets, zeggend, "De God van Israël slaapt en zal niet opstaan om Zijn volk te verdedigen; De Heilige van Israël zal het niet zien. Daarom, 
laat ons optrekken en strijden tegen het volk van Jakob, en de inwoners van Juda vermoorden, en Israël van alle gedachtenis schrappen... Laat hun naam met hen sterven. Ja, laten we haastig gaan, en vele volken met ons, om hen te vernietigen, dat we hun naam uit de aarde mogen werpen, voor eeuwig"...

24-07-13

De Breuk

6/5/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer God van Israël, tot de generatie van de slachting: Ik ben tot jullie naar beneden gekomen.
 En met bondigheid spreek ik tot jullie: met kortheid van spreken en in een zeer strenge stem verkondig Ik jullie fout...
Is niet de wil van De Allerhoogste God geschreven in Zijn Boek? Zijn niet al Mijn bepalingen bekendgemaakt, zelfs Mijn Wet?... Zie, binnenin jullie heb Ik onderscheidingsvermogen geplaatst, zodat jullie goed van fout zouden weten, dat jullie het goede zouden kiezen en het kwade weigeren. Maar wat is dit voor Mijn ogen, dag en nacht?! Wat is dit wat jullie hebben gekozen?!... Zie alles wat jullie omhelzen, O meest kwade generatie!...Jullie hebben rechtvaardigheid gehaat,
En De Belofte is een walgelijke zweer in jullie ogen!...

Jullie razen tegen mijn verbonden, en Mijn volk haten jullie!...

Mijn boodschappers worden verafschuwend over de gehele aarde!

09-07-13

Het Vertoon van de Volken Zal Ophouden, en de Prestaties van de Mensen zullen Op Hen Instorten, op de Dag dat Ik De Mond van Sheol Open om hen te Ontvangen

27/7/12 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy Tijdens een Online Samenkomst, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Deze vraag werd gesteld: Wat vind De Heer van de Olympische Spelen, en professionele sport over het algemeen?  

[De Heer antwoordde] Het is een gruwel voor Mij! Zegt De Heer. Want de atleten die Mijn naam verkondigen, en Mij dankzeggen, geven altijd aanstoot; want zij hebben zeker de naam van De Heer ijdel gebruikt. Want wat voor deel heb Ik aan hun prestaties? Wat voor deel heb Ik aan hun ijdelheid? Aan hun zonden?
 

28-06-13

Kijk Niet Terug... Vlucht naar Het Huis van De Vader

7/12/10 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woorden van De Heer Gesproken tot Timothy, Tijdens een Online Bijbel/Brieven Studie Samenkomst - Voor De Kleine Kudde van De Heer, een Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer: Leer de les van Lot en zijn vrouw... Het is simpel, maar spreekt over dat wat staat te komen en moet zijn...Want diegenen, die Ik uit een plaats heb geroepen, zullen in geen geval terugkijken...

Ze zullen doorgaan in de richting van veiligheid, met hun ogen bevestigd,
Wandelend altijd recht vooruit...

Biddend zonder ophouden, altijd luisterend naar Mijn stem,
Acht gevend op Mijn leiding.

18-06-13

Zieke, Corrupte Kerken... Dwaze Kinderen

25/4/11 Van De Heer, Onze God en Redder  - Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen.

Zo zegt De Heer, tot al deze zieke en corrupte kinderen: Jullie zijn allemaal stervende! Jullie verdwijnen uit Mijn zicht!... DWAZE KINDEREN!...
Het geluid van Mijn stem zal jullie uitputten. Dag en nacht zal Ik Mijn oordelen tegen jullie uitten, vanwege al jullie overspel dat jullie hebben begaan tegenover De Heer jullie God... Ik, De Enige Ware God! Een ieder van jullie tracht zichzelf te rechtvaardigen, terwijl jullie stenen werpen naar Mijn dienaren... Jullie zijn vervloekt in Mijn ogen! Daarom zal Ik Mijn correctie niet inhouden, en Mijn discipline zal streng zijn!10-06-13

Puur en Onbesmet Geloof

14/10/10 Van YahuShua HaMashiach, Onze Heer en Redder - Het Woord van De Heer Gegeven aan Timothy Tijdens een Online Bijbel/Brieven Studie Samenkomst - Voor De Kleine Kudde, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer: Geliefden, voor jullie verstrekken van Mijn tafel, breng Ik dit naar voren voor jullie om te overwegen: Waar is jullie geloof vandaan gekomen, en door wat was het opgesteld? 

Wees niet snel met antwoorden, maar overweeg. Want Ik vertel jullie de waarheid, Ik ben niet de opsteller van jullie geloof, noch is jullie geloof bij Mij begonnen. Aldus ben Ik niet gekomen om het geloof dat jullie hebben te versterken, Ik heb al deze Brieven niet gesproken om de te bevestigen wat jullie al hebben, nee, Ik ben gekomen om af te breken en te vervangen... Geliefden, Ik roep jullie uit datgene waar jullie gewend aan zijn geraakt, om afgezonderd te blijven van dat wat tot toch toe de opsteller van jullie geloof is geweest.  


25-05-13

Je Zult Genade Niet Gebruiken als een Zwaard, Waarmee Je Tracht De Morele Wet te Doden.

15/2/08 Van Jezus De Christus, YahuShua HaMashiach, Onze Heer en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Trent, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer: Zeg niet langer, "Genade versus De Wet". Zeg liever, "Genade EN De Wet". Want Genade is de vervulling van De Wet; en daar waar een gebrek aan Genade is, daar is wetteloosheid. Daarom, het houden van De Wet is een reflectie van Mijn eigen Geest in jou. Want een ieder die zegt, "Ik ben in De Heer, en Hij is in Mij", terwijl De Wet wordt nagelaten, is een leugenaar, en zal als zodanig bevonden worden op de Dag des Oordeels. 
Want IK BEN WIE IK BEN, dezelfde en onveranderlijk, zelfs vandaag ben Ik dezelfde...  Noch sta Ik verdeeld tegenover Mijzelf. Maar Mijn kinderen gebruiken voortdurend Mijn naam, en die gift die hen is gegeven, als een zwaard, waarmee ze trachten hun zonden te rechtvaardigen, wat Ik haat... Ontheiliging!

18-05-13

Al Mijn Schapen Horen Mijn Stem, Maar Alleen Zij die zijn Geroepen om Profeten te Zijn Zullen Wandelen in de Dienst Daarvan, zegt De Heer

27/12/12 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gegeven aan Timothy, Voor Jesse B., en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer:
Er zijn dingen die verborgen blijven, grote mysteries die waren verzegelend vanaf de grondslag van de wereld, grote en machtige werken achtergehouden tot de Dag van De Heer... Maar Ik zeg je, de tijd is gekomen!... De tijd van grote dingen om bekend gemaakt te worden in de hemelen en op de aarde, voor de sluisdeuren om geopend te worden en de voorraadschuren om te worden geleegd!... Om alles dat is verborgen bloot te leggen, en dat wat sluimert te ontwaken, zegt De Heer.

22-04-13

De Twee Kandelaren

15/8/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer: Ik heb de zielen beschouwd die onder de Hemel verblijven, Ik heb gewacht op hen die zichzelf bij Mijn naam noemen, Ik heb naar hen geroepen, maar enkel lastering word gehoord... Vele harde en ongevoelige antwoorden. Daarom, laat de doden voor de doden zorgen, en laat de lasteraar vallen in het midden van hun rampspoed; laat de opstandige wandelen in de vallei met de goddelozen. Want Mijn woede slaapt niet langer, en het vuur van De Heer is aangewakkerd! Want de steden van de mens hebben tegen Mij geraasd!... En de stad van onschuldig bloed zal in stukken worden gescheurd! Zegt De Heer.